Praha – Vyšehrad

Skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží – patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem „Staré pověsti české“. Vyprávějí o kněžně Libuši, jak ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Prahy, kterak vyslala poselstvo za zakladatelem panovnické dynastie Přemyslem Oráčem, o udatném Bivojovi, o bájném koni Šemíkovi a jeho skoku z vyšehradské skály či o dívčí válce. [Read more...]

Chodovská tvrz

Chodovská vodní tvrz patří k nejvýznamnější historické a kulturní památce na pražském Jižním Městě. Obnovou a rekonstrukcí již značně zchátralého objektu ze 13.století vzniklo kulturní centrum, jehož význam zdaleka přesahuje místní region. V objektu Chodovské vodní tvrze se nachází významný pražský koncertní sál a galerie.

[Read more...]

Zbraslav

Bývalý klášter byl kdysi jedním z nejvýznamnějších v Čechách. Původně zde byl lovecký dvůr – oblíbené to místo krále Václava II, který ho roku 1292 pod názvem Aula Regia založil. Chrám P. Marie byl určen k ukládání ostatků přemyslovské královské rodiny. Roku 1420 byl honosný chrám vydrancován a vypálen husitskými vojsky. Obnoven byl za čas, ale bez kostela. V době 30 leté války byl znovu vypleněn, tentokrát císařskými i švédskými vojsky. V roce 1709-39 byl přestavěn J.B.Santinim a F.M.Kaňkou ve slohu vrcholného baroka. [Read more...]

Troja

V Praze – Troji nechal v letech 1679 – 1689 hrabě Šternberk vybudovat honosnou vilu, dnes zvanou zámek Troja. Autorem raně barokního projektu je Jean Baptiste Mathey. Neuvěřitelně bohatou malířskou výzdobu provedli otec a syn Marchettiové a jednak bratři Godynové. Nádherné zahradní schodiětě lemované sochami antických božstev z dílny Jana Jiřího a Pavla Herrmannů je učebnicovým příkladem barokního řešení návaznosti zámeckého interiéru a zahradního areálu. Dnes se v zámku nachází expozice českého umění 19. století a bývají tu i další zajímavé výstavy.  [Read more...]

Petřínská rozhledna

Psal se rok 1889, když se 363 členů Klubu českých turistů vypravilo na Světovou výstavu v Paříži. Paříž pro ně byla nezapomenutelným zážitkem a největší dojem na ně samozřejmě učinila Eiffelova věž. Možná to byl na počátku vtip nebo probuzená hrdost národní, ale ještě při cestě domů se ve vlaku smluvili, že Praze dají pocítit stejnou závrať, kterou zažili sami. Sen českých turistů byl na světě.

[Read more...]

Praha

Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
„Praga caput regni“ má Praha vepsáno ve svém znaku. A jistě plným právem. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky „zlatá“, „stověžatá“, „koruna světa“, „kamenný sen“.  [Read more...]

Praha

Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
„Praga caput regni“ má Praha vepsáno ve svém znaku. A jistě plným právem. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky „zlatá“, „stověžatá“, „koruna světa“, „kamenný sen“. 

[Read more...]

Praha

Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
„Praga caput regni“ má Praha vepsáno ve svém znaku. A jistě plným právem. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky „zlatá“, „stověžatá“, „koruna světa“, „kamenný sen“.   [Read more...]