Kynžvart

Nad městem Lázně Kynžvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky strážní věže s hladomornou. Kynžvartský hrad byl původně královského založení. Byl vybudován za přemyslovského krále Václava I. před polovinou 13. století k ochraně soutěsky, střežící obchodní a vojenské stezky na hranicích mezi západními Čechami a Chebskem. Na Mýtné louce proti padacímu mostu první hradní brány bývala stará celnice. Před rokem 1287 se hrad dostal do držení chebského ministeriálního rodu Hertenberků. Kynžvartská větev této starobylé rodiny přijala od té doby jméno „de Kunigeswart“ a ve štítu měla šraňk – závoru k zavírání silnice.

[Read more...]

Jáchymov

Slavnou a bohatou historii našeho města připomíná řada památek vzniklých při jeho založení ve dvacátých letech 16. století. Němými svědky historie jsou jáchymovské kostely, radnice, Královská mincovna a celá řada portálů patricijských domů. Výstavba renesančního města a hradu Freudenstein probíhala v přímé závislosti na bohatých nalezištích stříbrné rudy. Město vždy bylo významným centrem české strany Krušnohoří. [Read more...]

Kynšperk nad Ohří

S městem se jméno „Kynšperk“ váže od roku 1232, kdy doksanský klášter obdržel svolení krále Václava I. k založení města tohoto jména. Původní lokace města všek zřejmě nebyla v jeho nynějších hranicích, ale asi 2 kilometry na východ nad soutokem Malé a Velké Libavy. Pozdější lokace města „Kynšperka“ v okolí hradu téhož jména, tedy v místech, kde nyní Kynšperk nad Ohří stojí, je doložena až později, v době vlády Karla IV.

[Read more...]

Ostrov

Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor, mezi lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem. Historické centrum je staré 700 let, což dokládá nejstarší památka, kostel sv. Jakuba z roku 1224. Kolem něj byla začátkem 13. století postavena malá osada, jejíž založení připisují historici Slávkovi z rodu Hrabišiců. Původní název Ostrova, Zlaukowerde, se později změnil na Schlackenwerth, tedy Slávkův Ostrov. Tehdy to bylo pevné místo uprostřed bažinaté oblasti, obtékané říčkami Bystřicí a Veseřicí. Městem tuto osadu poprvé nazval Jan Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1331. Vedla tudy také stará obchodní stezka. 

[Read more...]

Nejdek

Osmitisícové krušnohorské letovisko leží v horském údolí, tvořeném řekou Rolavou, chráněném od západu, severu a východu zalesněnými hřebeny Krušných hor, v nadmořské výšce 550 – 650 m. Jako většina měst v Krušných horách vděčí Nejdek za svůj vznik dolování. Nejstarší zpráva o Nejdku pochází z roku 1340, kdy se již zde dolovala cínová ruda. [Read more...]

Cheb

Západočeské město, ležící na řece Ohři, se vyznačuje především městským historickým jádrem a řadou dalších historických památek. 
Město vzniklo v první polovině 13. století při starší osadě pod románským hradem.
Prohlédnout si můžete Chebský hrad, stojící na ostrohu nad řekou Ohří. Černá věž, která je součástí hradu, nabízí nádherný výhled na panorama města. 
Další historické pamětihodnosti najdete převážně v městské památkové rezervaci, jsou to např. barokní radnice, farní kostel sv. Mikuláše z 13. – 15. století, špitální kostel sv. Bartoloměje z doby před r. 1400, který je dnes sídlem galerie, soubor kupeckých domů tzv. Špalíček a řadu gotických, barokních a renesančních domů.  [Read more...]

Ostroh – Seeberg

Hrad Seeberg byl založen na skalnatém ostrohu, obtékaném slatinným potokem kolem roku 1200. Areál hradu je tvořen dvěma částmi, předním a zadním hradem. Obě části odděluje hluboký příkop s mostem. Interiéry hradu se pyšní rytířským sálem a pro středověké hrady typickou černou kuchyní, ve které nechybí ani dobové vybavení. Zajímavý zážitek nabízí i vstup do sklepních prostor hradu.

[Read more...]

Chebský hrad

Hrad byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě slovanského hradiště z 9. – 11. století. Ve 2. polovině 15. století byla k paláci císařské falce přistavěna hospodářská budova, ve které byli 25. února 1634 zavražděni Valdštejnovi důstojníci. Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejlépe dochovanou a nejcenější stavbou falce je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. [Read more...]

Sokolov

Město Sokolov je poprvé připomínáno v roce 1279 jako majetek hornofranckého rodu Nothaftů. Kromě let 1938-1945 patřilo vždy k Čechám: jeho němečtí obyvatelé spadali nářečím a folklorem do jazykové oblasti Chebska – tzv. Egerlandu. Ač měl hradby a vlastní samosprávu, byl Sokolov vždy jen poddanským městem a centrem sokolského panství. Od roku 1850 je okresním městem, přičemž v roce 1949 k okresu Sokolov připadl okres Loket a v roce 1960 okres Kraslice. Obyvatelé se živili řemesly, obchodem a zemědělstvím, v 16.- 19. století se v okolí města pěstoval chmel, který ustoupil těžbě hnědého uhlí, ojediněle používaného již v 16. století. Dnes je Sokolov centrem těžby a zpracování hnědého uhlí s navazujícím chemickým a sklářským průmyslem.
V letech 1435-1621 patřilo město a panství Sokolov mocnému rodu hrabat Šliků, který si v Krušnohoří a Poohří vybudoval rozsáhlé držaby. Za účast v českém povstání bylo panství Sokolov po bitvě na Bílé Hoře Šlikům zkonfiskováno a roku 1622 ho získali Nosticové. Hrabatům z Nostic (od roku 1673 z Nostic-Rienecku) patřilo město a panství do roku 1850 a zámek do roku 1945. Rod žije od roku 1946 v rakouském Štýrsku.

[Read more...]