Rokycany

Rokycanské území je středem klasických paleontologických nalezišť. Ve skalách pohřbených pod povrchem se dochovaly fosilie v typických kulovitých útvarech, mezi sběrateli i laiky proslulých jako tzv. „Rokycanské kuličky“, po jejichž rozklepnutí můžete být překvapeni např. nádherně zachovalou schránkou trilobita.
Ačkoli první písemná zmínka o Rokycanech je již v Kosmově kronice z roku 1110, lidské osídlení této oblasti sahá mnohem hlouběji do historie. 

[Read more...]

Stříbro

Město Stříbro se nalézá 30 km západně od Plzně nad údolím řeky Mže. První písemné údaje o městě se datují do roku 1183. Výhodná poloha na trase obchodní cesty Praha – Norimberk měla výrazný podíl na rozkvětu královského města Stříbra stejně jako hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno. 

[Read more...]

Domažlice

Pohraniční a kdysi též královské město Domažlice se sousedním Chodskem patří k turisticky nejatraktivnějším místěm západních čech. Bohatou historii kraje zde působivě dotváří klidná a průmyslem nedotčená krajina českého lesa. Regionem dnes, stejně jako v dávné minulosti, prochází důležitá mezinárodní komunikace, která po staletí spojuje území Bavorska s českým vnitrozemím. [Read more...]

Chodský hrad

Založení Chodského hradu spadá do období šedesátých let 13. století, tedy do stejné doby kdy dal Přemysl Otakar II. popud k založení města Domažlic. Od počátku byla stavba určena jako sídlo královských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů – svobodných sedláků střežících hraniční pomezí. Chodský hrad často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny, například na počátku 30. let 14. stol. i Jana Lucemburského.

[Read more...]

Kašperk

Kašperk byl postaven jako vojenský hrad k ochraně stezky, při níž se těžilo zlato. Bylo to po roce 1356 stavitelem císaře Karla IV. Vítem Hedvábným a nazván na panovníkovu počest Karlsberg. Měl napomáhat ochraně zemských hranic a obchodní cesty vedoucí z Pasova do Čech a být správním střediskem krajiny, v níž se rozvíjela těžba zlata a stříbra. 

[Read more...]

Rabí

Co se historie týče, počátky hradu Rabí jsou stále zahaleny tajemstvím. Zdá se, že hrad v první polovině 14. století založili páni z Rýzmberka. Rabí se stalo jejich rodovým sídlem a zároveň mělo v oblasti horního Pootaví plnit různé obranné úkoly. [Read more...]

Gutštejn

Přichází-li návštěvník od parkoviště ležícího při dvoře v sousedství zámečku Daňkov, uvítá ho nejprve kamenná věž, vykukující nad stromy lemující stráně kolem hradu. Zdivo na vrcholu věže zdobí zdivočelé túje a křivé kmínky málo vzrostlých borovic. Nakonec se otevře přístupová cesta po skalnsté šíji, vedoucí přes někdejší hradní předhradí okolo zaplaveného mělkého sklípku bývalé hospodářské stavby.

[Read more...]

Pajrek

Jedná se o zříceninu hradu, 2,5 km od Nýrska. Hrad byl vystaven ve výšce 627 m n. m. na výběžku hřebenu Hraničáře. Hrad se nacházel při staré stezce do Bavor, odtud i jeho název pocházející z německého slova Baiereck, což mohlo znamenat hrad na Bavorských hranicích. 
Pajrek byl založen na začátku 14. století, v 15. století se pánem hradu stává Racek z Janovic, stoupenec krále Jiřího z Poděbrad. Tento majitel porazil v roce 1467 bavorské křižácké vojsko v bitvě u Nýrska. V roce 1472 vtrhli však Bavoři opět do Čech, hrad dobyli a vypálili. [Read more...]

Manětín

Barokní zámek Manětín se nachází v Plzeňském kraji. Zámek je otevřen v dubnu a říjnu pouze o víkendech a svátcích a od května do září denně mimo pondělí. Zámecká expozice představuje barokní mobiliář a unikátní soubor obrazů zámeckého služebnictva z počátku 18. století. Před zámkem je terasa s barokními sochami a kašnami. U zámku se nachází zámecký park, který navazuje na obnovenou barokní zahradu. Budova zámku je spojena krytou chodbou s děkanským kostelem svatého Jana Křtitele.  [Read more...]

Nebílovy

Barokní zámek Nebílovy stojí uprostřed stejnojmenné vsi v Plzeňském kraji. Zámek lze navštívit v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích a od května do září denně kromě pondělí. Rozsáhlý zámecký areál se skládá ze dvou proti sobě postavených patrových traktů. Ve směru do nádvoří mají oba trakty arkádové lodžie. V tzv. Předním zámku si návštěvníci mohou prohlédnout barokní a rokokové šlechtické interiéry, ukázky květinových motivů v umění, unikátní je soubor benátských lustrů.
[Read more...]