Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 jako hornické městečko. Dolování však zde nebylo nikdy výnosné, a tak záhy po svém založení městečko ztrácelo svůj původní smysl vzniku. Ve své novodobé historii posledních deseti letech prodělala obec nebývalý rozvoj, což bylo oceněno i v soutěži vládního Programu obnovy venkova nejvyšším titulem Vesnice roku 1998. Pro množství památek, především lidové architektury, byla obec v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou. Dnes je Jiřetín pod Jedlovou celoročně navštěvovaným sportovně rekreačním centrem západní části Lužických hor. [Read more...]

1. Slovensko-české infocentrum Kohútka

V lyžařském areálu Kohútka bylo uvedeno do provozu společné slovensko-české informační centrum, které má ambice stát se lídrem v oblasti Kysuc a Javorníků v oblasti destinačního managementu. V současné době je otevřeno denně od 10.00 do 15.00 a je zde možno shlédnout výstavu fotografií Zdeňka Hartingera a Jaroslava Veličky, umělců čerpajících z krás našeho regionu. V průběhu zimní sezony bude informační centrum otevřeno denně.

[Read more...]

Adršpašské skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály byla vyhlášena již v roce 1933 na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých celků skalních měst. Chráněné území je od 1. 6. 2015 ve správě regionálního pracoviště Východní Čechy AOPK ČR.

[Read more...]

Adršpašské skály

Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Skalní město na severu východních Čech fascinuje turisty a vandrovníky už od 18. století; tehdy několikadenní požár zničil okolní bujnou vegetaci. Vynikla tak krása skvostných pískovcových útvarů. Od této doby tu začaly vznikat turistické stezky a horolezci postupně dobývali jeden skalní útvar za druhým. Z 18. století pochází také většina pojmenování místních skalisek. Mezi nejznámější patří Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru, Krakonošova lenoška, Džbán nebo Sloní náměstí.

[Read more...]

Andrlův chlum

V roce 1905 zde byla za podpory široké veřejnosti podle plánů stavitele Hernycha postavena ústeckým okrašlovacím spolkem třicetimetrová dřevěná věž. V roce 1918 však shořela. Obnovy se ujal ústecký odbor klubu turistů. Kromě rozhledny zde však plánoval i turistickou chatu.
Shánění finančních prostředků však nebylo lehké. V roce 
1925 sem pardubický 1. železniční pluk na krátký čas postavil cvičnou nákladní lanovou dráhu z Kerhartic. [Read more...]

Andrlův chlum

Stříbrná krasavice na Andrlově chlumu (559m n. m.), ležícím nedaleko Ústí nad Orlicí (asi 3km jihozápadním směrem), je ocelová telekomunikační rozhledna. Z vyhlídkového ochozu, který je ve výši 32 m nad zemí, se otevírá kruhový rozhled po okolní krajině centrální části Ústeckoorlicka.

[Read more...]

Bartošovice

Bartošovický zámek je čtyřkřídlý s malým zavřeným nádvořím. Ve vstupní hale a v sálech v 1. patře je množství dochovaných prvků interiérové výbavy z 19. stol. – balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře a dřevěné kazetové stropy. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem, dnes využívaná jako obřadní síň.

[Read more...]

Barunčina škola

V prostředí staré roubené školy, kterou spisovatelka v dětství navštěvovala, se každoročně v květnu a červnu máte možnost setkat s panem učitelem, s Barunkou a jejími sourozenci a spolužáky, které představují děti z folklorního souboru Barunka z České Skalice. Můžete být svědky části stylizovaného školního vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček. [Read more...]

Bazilika Navštívení Panny Marie – Hejnice

Chrám Navštívení Panny Marie je národní kulturní památkou České republiky. Podle místní legendy žil v blízké vesničce Lužec, dnes část Raspenavy, chudý řemeslník, sítař a řešetář, se svou nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1211 hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul.  Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich  mu řekl: „Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě.“

[Read more...]

Bechyně

Zámek vznikl z původního hradu pocházejícího ze 13. století. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad pozdně goticky upraven, koncem století 16. (v majetku Petra Voka z Rožmberka) pak prošel renesanční přestavbou. Z opevnění, vybudovaného kolem města a hradu v této době, se do současnosti dochovala tzv. Čertova zeď, brána předhradí, část severní zdi a západní bašta. Nová zámecká část na severu hradního areálu byla vybudována v letech 1581 – 1584.

[Read more...]