Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 jako hornické městečko. Dolování však zde nebylo nikdy výnosné, a tak záhy po svém založení městečko ztrácelo svůj původní smysl vzniku. Ve své novodobé historii posledních deseti letech prodělala obec nebývalý rozvoj, což bylo oceněno i v soutěži vládního Programu obnovy venkova nejvyšším titulem Vesnice roku 1998. Pro množství památek, především lidové architektury, byla obec v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou. Dnes je Jiřetín pod Jedlovou celoročně navštěvovaným sportovně rekreačním centrem západní části Lužických hor. [Read more...]

Andrlův chlum

Stříbrná krasavice na Andrlově chlumu (559m n. m.), ležícím nedaleko Ústí nad Orlicí (asi 3km jihozápadním směrem), je ocelová telekomunikační rozhledna. Z vyhlídkového ochozu, který je ve výši 32 m nad zemí, se otevírá kruhový rozhled po okolní krajině centrální části Ústeckoorlicka.

[Read more...]

Bartošovice

Bartošovický zámek je čtyřkřídlý s malým zavřeným nádvořím. Ve vstupní hale a v sálech v 1. patře je množství dochovaných prvků interiérové výbavy z 19. stol. – balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře a dřevěné kazetové stropy. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem, dnes využívaná jako obřadní síň.

[Read more...]

Bechyně

Zámek vznikl z původního hradu pocházejícího ze 13. století. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad pozdně goticky upraven, koncem století 16. (v majetku Petra Voka z Rožmberka) pak prošel renesanční přestavbou. Z opevnění, vybudovaného kolem města a hradu v této době, se do současnosti dochovala tzv. Čertova zeď, brána předhradí, část severní zdi a západní bašta. Nová zámecká část na severu hradního areálu byla vybudována v letech 1581 – 1584.

[Read more...]

Bechyňský most Duha

Bechyňský most Duha (Bechyňská duha), řídce též Duhový most, původně nazýván Jubilejní most, je unikátní železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz, vede po něm silnice číslo a železniční elektrická dráha. Po dobu průjezdu vlaku je zastavena silniční doprava směrem od Týna nad Vltavou do Bechyně přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závory, jako by šlo o železniční přejezd, opačný směr silniční dopravy není průjezdem vlaku dotčen.
Roku 2014 byl most prohlášen národní kulturní památkou.

[Read more...]

Bečov nad Teplou

Hrad Bečov nad Teplou byl založen ve 13. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. 
K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. 
Nejvýše na skále je položen gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemují Pluhovské domy a konírny vybudované rodem Pluhů z Rabštejna. 
Pod hradem stojí zámek, z 18. století, který má již renesanční jádro. Romantické přestavby podle plánů architektů Zítka a Mockera se uskutečnily jen v minimálním rozsahu. 
[Read more...]

Bělá pod Bezdězem

Město Bělá vzniklo po roce 1300 přenesením osady Bezděz do nové lokality, za oficiální datum jeho založení však bývá považován až rok 1337, kdy bylo listinou Hynka Berky z Dubé vybaveno řadou městských práv. Téměř současně s městem vznikla i nevelká tvrz, celé okolí však bylo i nadále ovládáno z nedalekého mocného hradu Bezdězu. V jeho držení se střídali různí majitelé, kteří ovlivňovali také dění v Bělé i v samotné tvrzi. Nejvýznamnějším z nich byl Jan z Michalovic, zarputilý katolický protivník husitského vojska v prvních desetiletích 15. století. Za jeho vlády bylo ovšem město několikrát dobyto husitskými oddíly a zejména za vpádu Jana Roháče z Dubé v roce 1426 krutě vypleněno.

[Read more...]

Běleč

Místní název BĚLEČ se vyskytuje nejčastěji tam, kde se dříve nacházely pusté a hluboké lesy. Historikové se shodují v tom, že vykácením takového lesa vzniklo místo světlé, tedy bílé a odtud název Běleč. V celých Čechách je asi šest obcí, které nesou toto jméno – například Běleč u Litně nedaleko Berouna, Běleč v jižních Čechách a také naše Běleč na Křivoklátsku.

[Read more...]

Benátky nad Jizerou

Na místě dnešního zámku založil v roce 1349 Jan z Dražic klášter křížovníků s červeným srdcem, tzv. cyriaků. Klášter se stal centrem městečka Nových Benátek, které vzniklo již o několik let dříve (přesné datum však neznáme) přenesením městských práv ze Starých Benátek na návrší na protějším břehu Jizery. Za husitských válek byl klášter pobořen a opuštěn. Na jeho místě vystavěl kolem roku 1526 Bedřich z Donína raně renesanční zámek, který dodnes tvoří pravé křídlo stávajícího objektu s nádhernými, třebaže o několik desetiletí mladšími figurálními sgrafity. V roce 1599 zámek zakoupil od pánů z Donína císař Rudolf II. a vzápětí poskytl velkou část jeho prostor slavnému dánskému astronomu Tychonovi Brahe, který zde skutečně necelý rok pobýval a provedl řadu pozorování a měření.

[Read more...]

Benešov nad Ploučnicí

Benešovský zámecký areál právem náleží k nejpozoruhodnějším příkladům renesanční architektury v Čechách. Oba původně jednotlivé zámecké komplexy byly postaveny míšeňským rodem Salhausenů v průběhu 16. století. Salhausenové byli po Bílé hoře donuceni opustit Čechy a každý zámek dostal svého vlastníka. Ti sídlili na svých honosnějších sídlech a oba zámky sloužily pouze jako letní rezidence a později je obývali jen vrchnostenští úředníci. Tím se oba zámky vyhnuly výraznějším přestavbám a uchovaly si svou jedinečnou renesanční podobu. [Read more...]