Doubská hora

Na vrchu Aberg (původně Aichenberg, později Doubská hora, 609 m n.m.) v lesích nad Doubím (3 km jihozápadně od města Karlsbad alias Karlových varů, stojí modernistická věž s hotelem z roku 1905. Na vyhlídkový ochoz ve výšce 20 metrů se dostanet po 160-ti kamenných schodech, točitých po směru hodinových ručiček. Z věže je rozsáhlý, kruhový výhled (pravda, z JV směr výhledu zanikl zbudováním apartmá ve věži) na Krušné a Doupovské hory, Tepelské vrchy a pochopitelně lázeňské panorama. Nezapomeňme zmínit, že uvidíte i další rozhledny, Tisovský vrch, Dianu, Goethovu vyhlídku a zříceninu na Andělské hoře.

[Read more...]

Rotštejn

Hrad byl založen krátce po polovině 13. století šlechtici z rodu Markwarticů. Pan Jaroslav z Hrutwice nechal hrad postavit na a ve třech skalách do tvaru zploštělé krokvice pro svého syna Voka, později řečeného z Rotštejna. Byla to stavba z části zděná, z části hrázděná. V roce 1318 při sporu Voka II. s více jak 150 okolními šlechtici byl hrad vypálen a postupně znovu obnoven. [Read more...]

Sokolov

Město Sokolov je poprvé připomínáno v roce 1279 jako majetek hornofranckého rodu Nothaftů. Kromě let 1938-1945 patřilo vždy k Čechám: jeho němečtí obyvatelé spadali nářečím a folklorem do jazykové oblasti Chebska – tzv. Egerlandu. Ač měl hradby a vlastní samosprávu, byl Sokolov vždy jen poddanským městem a centrem sokolského panství. Od roku 1850 je okresním městem, přičemž v roce 1949 k okresu Sokolov připadl okres Loket a v roce 1960 okres Kraslice. Obyvatelé se živili řemesly, obchodem a zemědělstvím, v 16.- 19. století se v okolí města pěstoval chmel, který ustoupil těžbě hnědého uhlí, ojediněle používaného již v 16. století. Dnes je Sokolov centrem těžby a zpracování hnědého uhlí s navazujícím chemickým a sklářským průmyslem.
V letech 1435-1621 patřilo město a panství Sokolov mocnému rodu hrabat Šliků, který si v Krušnohoří a Poohří vybudoval rozsáhlé držaby. Za účast v českém povstání bylo panství Sokolov po bitvě na Bílé Hoře Šlikům zkonfiskováno a roku 1622 ho získali Nosticové. Hrabatům z Nostic (od roku 1673 z Nostic-Rienecku) patřilo město a panství do roku 1850 a zámek do roku 1945. Rod žije od roku 1946 v rakouském Štýrsku.

[Read more...]

Praděd – Habsburská věž

Praděd je nejvyšší horou Moravy s 1 492 m.n.m. Na jeho vrcholu stojí televizní vysílač s rozhlednou. Vysílač je vysoký 146,5 metru – původní výška 162 metrů klesla po výměně anténního nástavce v roce 1993. Z veřejně přístupné vyhlídky ve výšce 73 m je za dobrého počasí vidět Sněžka, Lysá hora a Radhošť, vzácně i Vysoké Tatry a Malá Fatra na Slovensku.

[Read more...]

Sušice

Město sirek, jak bývá Sušice nazývána, leží v údolí řeky Otavy nedaleko hranice Chráněné krajinné oblasti Šumava ve výšce 472 m nad mořem asi 32 km jihovýchodně od okresního města Klatovy.
Město vzniklo již v 8. století jako osada při rýžovišti zlata. Dávné osídlení připomínají pohřebiště na východním svahu vrchu Svatoboru (845 m). Ve 12. století bylo tehdy již městečko majetkem bavorských hrabat a k Čechám bylo trvale připojeno až ve 13. století. Záhy se stalo královským a bylo obehnáno hradbami. V období husitských válek stála Sušice na straně táboritů. Po bitvě na Bílé hoře byla značná část majetku města zkonfiskována. Zkázu města dokonal zhoubný požár v roce 1707, který zničil většinu starobylých památek ve městě.

[Read more...]

Buchlov

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s  tak zvaným loveckým právem.
Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným mázhaus, velká síň, palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13.  století pražskou kamenickou hutí po vzoru St. Chapelle královského hradu v Paříži. I když byl hrad v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům. [Read more...]

Buchlovice

Zámek Buchlovice ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona. [Read more...]

Praděd

Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové a běžecké lyžovaní. Z vrcholu je výhled na Rychlebské hory, Kralický sněžník a další. Výstup na vrchol je velmi jednoduchý, vede na něj asfaltová cesta. Výstup můžete zahájit např. na Ovčárně, kde vás doveze autobus, a nebo na Hvězdě u Karlovy Studánky, pokud autobusových služeb nevyužijete. Na vrcholu Pradědu stojí televizní vysílač, u něhož je malá restaurace, poskytující občerstvení. [Read more...]

Štěpánka

Kamenná novogotická rozhledna z r. 1847 na vrchu Hvězda nad Příchovicemi (959 m). Dokončena až v r. 1892 a nazvána Štěpánka podle arcivévody Štěpána, protektora stavby císařské silnice z Liberce do Trutnova, budované kolem r. 1847.

[Read more...]

Houska

Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v první polovině 13. století Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny.  [Read more...]