Horský hotel Kohútka

Horská chata Kohútka prošla kompletní rekonstrukcí, která výrazně proměnila její tvář. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování nových moderních pokojů. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením. Součástí standardního vybavení pokoje je televizor a připojení na internet.  [Read more...]

Josefův Důl

V Josefově Dole nedaleko zastávky vlaku můžete nalézt poměrně zajímavý kostel Proměnění Páně který byl postaven v letech 1862 – 1865.

Josefův Důl leží v srdci Jizerských hor v malebném údolí řeky Kamenice. Založen byl roku 1701 hrabětem Des Fours. Dnes jsou jeho součástí dříve samostatné obce Dolní Maxov, Antonínov a Karlov.

[Read more...]

Bazilika Navštívení Panny Marie – Hejnice

Chrám Navštívení Panny Marie je národní kulturní památkou České republiky. Podle místní legendy žil v blízké vesničce Lužec, dnes část Raspenavy, chudý řemeslník, sítař a řešetář, se svou nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1211 hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul.  Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich  mu řekl: „Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě.“

[Read more...]

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. V historické části obce jsou zachovány další gotické budovy včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění. Klášter ve správě Národního památkového ústavu je přístupný veřejnosti.

Psal se 6. duben roku 1263 a v rakouském klášteře Heiligenkreuz (Svatý Kříž) se řeholníci cisterciáckého řádu vydali na cestu. Cílem jejich putování bylo „jisté místo v Čechách“, na které dorazili snad už v polovině téhož měsíce. Na konci cesty je čekal pohled na řídce osídlený lesnatý kraj, tak jak je pro tento řád typické. Právě zde měl vzniknout nový klášter a to díky pátému českému králi- Přemyslu Otakaru II. V klášterních zdech se v křišťálové schránce uchovávala vzácná relikvie, trn z Kristovy koruny, který pojmenoval zdejší nové opatství na Svatou (Trnovou) Korunu. Od 17. století se užívá názvu Zlatá Koruna.

[Read more...]

Pevnost Josefov

Jméno získala pevnost po svém zakladateli. Dne 3.října 1780 dohlédl císař Josef II. na položení základního kamene. To se jí ještě říkalo Ples. Tak se nazývala obec, která zde stávala před stavbou. Přejmenována byla až po císařově smrti. Marie Terezie musela vybudovat obranu proti pruskému králi Fridrichu II. Ztratila Slezsko a Kladsko, tamější pevnosti bylo třeba nahradit. Volba padla na tuto oblast, protože zdejší řeky mohly být v případě nutnosti vylity z koryt (vojáci se s municí u pasu ve vodě nemohou pohybovat) a protože se Ples nacházel na nejvyšším přírodním návrší v okolí.

[Read more...]

Turnerova chata

Jediná veřejně přístupná chata v I zóně Národního parku Šumava na křižovatce naučné stezky Povydří. Stylová roubená stavba z roku 1934 zachovalá v původní podobě, bar, restaurace s otevřeným krbem, jídelna pro ubytované. [Read more...]

Propast Macocha

Propast Macocha je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu („Light hole“) v České republice a i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky. První z nich byl vybudován v roce 1882 – je umístěn v nejvyšším bodě. Druhý z nich pochází z roku 1899, nachází se 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno.

[Read more...]

Panská skála

Panská skála je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší (597 m) vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Její jméno vzniklo překladem německého názvu „Herrnhausfelsen“ (Herrnhaus = panský dům), odvozeného od staršího lidového označení Gehörnhaus. Slovem „Gehörn“ se ve zdejším kraji kdysi označovaly strmě čnějící skalní útvary. [Read more...]

Jedovnice – kostel sv. Petra a Pavla

První písemné zprávy o Jedovnicích pocházejí z roku 1269. Kostel zde stál již ve 13. století, jak vyplývá ze záznamů o předávání panství. Nynější kostel, zasvěcený sv. Petru a Pavlu, byl postaven v letech 1783 až 1785, základy věže však pocházejí už z roku 1681. Dne 7. května 1822 zničil obrovský požár téměř celé městečko. Na kostele shořela šindelová střecha a čtyři zvony se žárem roztavily. Byly zničeny i varhany a obraz na hlavním oltáři. V roce 1873 byl postaven hlavní oltář v pseudogotickém slohu, obraz sv. Petra a Pavla namaloval akad. Malíř E. Pirchan z Vídně. V roce 1963 byl tento oltář nahrazen novým od pražských umělců Mikuláše Medka a Jana Koblasy. Jan Koblasa je také autorem nového presbytáře – oltáře, svatostánku, ambonu, svícnů i sedadel pro kněze a ministranty. Leptaná okna v presbytáři jsou dílem Josefa Istlera, oltářní mřížka (dnes zábradlí na kůru) je od Karla Nepraše.  [Read more...]