Třebíč

Okresní město Třebíč se nachází v oblasti různých kopečků a vyvýšenin, o čemž napovídá i jeho členitost. Jeho počátky souvisí se založením a postavením benediktinského kláštera, který byl základem pro jeho pozdější přebudování v zámek, který je poznamenán renesancí. Zámek v dnešní době slouží jako muzeum a je hojně navštěvován. Za pozornost zde jistě stojí židovské město, jehož největší chloubou jsou dvě synagogy, k nimž patří hřbitov a další památkou Třebíče je klášterní bazilika svatého Prokopa, který vznikla v letech 1240-1260. Třebíč je znám také svým textilním průmyslem a obuvnictvím. [Read more...]

Litoměřice

Litoměřice jsou okresním městem, které vzniklo z původně slovanského hradiště. Ze 14. a 15. století se dochovaly zbytky městských hradeb a řada renesančních, gotických a barokních domů. Od roku 1655 jsou Litoměřice sídlem biskupství. Jsou také městskou památkovou rezervací a na místním výstavišti Zahrada Čech se po celý rok konají zajímavé akce. [Read more...]

Polička

Polička je bývalým královským městem, které bylo založeno roku 1265. Do dnešní doby se z historických objektů dochovaly hradby, obklopující celé historické jádro města. Zajímavé jsou také měšťanské domy se sedlovými střechami a barokními štíty. Za pozornost stojí také radnice, pocházející z let 1739-44 a pozoruhodná radniční kaple z roku 1751. Krásné jsou také místní sochy, kašny a morový sloup. [Read more...]

Polička

Polička je bývalým královským městem, které bylo založeno roku 1265. Do dnešní doby se z historických objektů dochovaly hradby, obklopující celé historické jádro města. Zajímavé jsou také měšťanské domy se sedlovými střechami a barokními štíty. Za pozornost stojí také radnice, pocházející z let 1739-44 a pozoruhodná radniční kaple z roku 1751. Krásné jsou také místní sochy, kašny a morový sloup. [Read more...]

Klatovy

Královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. V průběhu staletí se město utvářelo do své dnešní podoby uchovávaje si svou neopakovatelnou atmosféru uplynulé doby v podobě několika historických architektonických celků. Ve středu města se mísí moderní architektura s historickou, zastoupenou několika stavebními slohy od gotického přes renesanční a barokní až po empírový.

[Read more...]

Mikulov

Město se nachází v jižní části Chráněné krajinné oblasti Pálava, mezi vápencovými bradly Turoldu a Svatého kopečku. 
Střed městečka byl vyhlášen za městskou památkovou rezervaci. Na mnoha místech můžete obdivovat podpisy minulých staletí, které jsou ještě patrné např. na městských hradbách, částečně obklopujících jádro starého města. 

[Read more...]

Dobruška

Jednou z nejkrásnějších vstupních bran do Orlických hor je město Dobruška. Jeho poloha na křižovatce starých obchodních cest z něho učinila přirozené spádové středisko celé okolní oblasti. Nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě je již z roku 1320. Od 16. století se město stalo hospodářským centrem rozkvétajícího východočeského dominia Trčků z Lípy. Ve století 19. se na Dobrušsku vytvořilo jedno z regionálních ohnisek národního obrození. Dnešní Dobruška má přes 7000 obyvatel a tvoří administrativní, hospodářské a kulturní centrum širokého okolí.  [Read more...]

Kolín

Město Kolín bylo založeno v roce 1257 v době německé kolonizace. Dnes je městem okresním, plným zajímavých míst a objektů, z nichž vám nyní některé představíme. Až do dnešní doby se dochovaly zbytky hradeb z konce 13. století, zajímavou památkou je i chrám sv. Bartoloměje, který byl postaven v raně gotickém stylu ve druhé polovině 13. století – presbytář pochází z let 1360-1378. V Kolíně se nachází také bývalý klášter kapucínů s kostelem, postaveným v letech 1667-1671 ve stylu raně barokním. [Read more...]

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod je jedním z našich nejkrásnějších měst na řece Sázavě. Centrum města bylo se svými uměleckohistorickými a architektonickými hodnotami vyhlášeno památkovou zónou. Hlavní z kulturních pamětihodností je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba, kterou nechal vystavět řád německých rytířů v polovině 13. století. [Read more...]

Hodonín

Hodonín je okresním městem, které vzniklo z podhradí břetislavského pohraničního hradu na ostrově řeky Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1073. Městem je Hodonín od roku 1228. Základ průmyslu byl položen v roce 1787 přeměnou zámku na tabákovou továrnu, která existuje dodnes. Během 2. sv. války bylo město silně poškozeno. [Read more...]