Lopeník

Rozhledna byla nově postavena v roce 2005. Nachází se v blízkosti státních hranic a tak je její funkcí také spojení přátelství mezi obyvateli dvou národů. Rozhledna je postavena na druhé nejvyšší hoře CHKO Bílé Karpaty Velký Lopeník (911 m) východně obce Březová. Rozhlednu navrhl arch. Sedláček. Na její výstavbě se podílely Sdružení obcí pod Lopeníkem a mikroregiony Bojkovsko, Bošáca a Uherskobrodsko.

[Read more...]

Kuníček u Petrovic

28. června 2003 byla pro veřejnost otevřena rozhledna na vrcholku Hodětín u Petrovic (551.m.n.m). Říká se jí také Kuníček. Postavil ji všichni tři naši mobilní operátoři ve sdružené investici, podle projektu ing. Pavla Konopa a ing. arch. Vladimíra Charváta. Věž je vysoká 60metrů, první vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 9 metrů a druhá ve výšce 36metrů. Celkově je to „atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene“.

[Read more...]

Lidové sady v Liberci

32 metrů vysoká vyhlídková věž se 155 schody je dominantou památkového objektu Lidových sadů. Uváděná výška vychází z dobových zdrojů, některé pozdější údaje uvádějí také výšku 33 nebo 35 metrů a věž doposud nebyla přesně změřena. Vyhlídková věž je zakončena předsazeným vyhlídkovým prostorem s hrázděným zdivem a převýšeným valbovým zastřešením. Do zdi věže je na zahradní straně zapuštěn pískovcový městský znak s letopočtem 1901 připomínajícím dokončení stavby. V polovině padesátých let minulého století byla věž z bezpečnostních důvodů uzavřena a opětovného zpřístupnění veřejnosti se dočkala až v květnu 1998. Kompletní rekonstrukci podle projektu Ing.arch. Františka Čejky provedla liberecká stavební firma Prosperita – Horák. Od května 1998 je vyhlídková věž znovu přístupná veřejnosti.

[Read more...]

Na Královci

Rozhledna se nachází u vrcholu Královec nad Valašskými Klobouky. Byla otevřena na podzim roku 2006. Je celoročně přístupná. K rozhledně se dostanete po naučné stezce Královec, která začíná u viadkuktu pod vlakovým nádražím, tato trasa je vhodná i pro cyklisty. Další přístupová cesta je po červené turistické značce, která začíná na Masarykově náměstí nebo po zelené turistické značce, která začíná u vlakového nádraží. K rozhledně se dá dojet i autem. Po silnice I. třídy č. 57 směr Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice (0,5 km za městem odbočka za pilou vlevo). V blízkosti rozhledny se nachází rekreační středisko Královec s restaurací. Od rozhledny se dá dojít po hřebeni po zelené turistické značce až ke kapli na Dělanovci.

[Read more...]

Krásno

Kamenná věž má neobvyklý tvar spirálového schodiště umístěného po obvodu a zujužícího se tak, že základy věže mají průměr 11 metrů, ale vyhlídková plošina jen necelé 3 metry.

[Read more...]

Krudum

Šedesátimetrová ocelová telekomunikační věž z roku 2008. Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 30 metrů (Sokolov, Karlovy Vary, Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské hory, Český les).

[Read more...]

Kralický Sněžník

Vrchol Králického Sněžníku ve výšce 1 424 m s rozsáhlým vrcholovým platem byl pro stavbu rozhledny přímo předurčen. Stavba započala až vznikem Kladského turistického spolku v roce 1895. Projekt vypracoval vratislavský architekt Felix Henry a náročné stavby v drsných podmínkách se ujala zednická skupina mistra Emila Giessera z Klodzka. Ukončené věže dosahovaly výšky 33,5 a 30 metrů a měly vyhlídkové plošiny. Dne 9. 7. 1899 byla rozhledna slavnostně otevřena a pojmenována po císařovi Vilémovi. V dolní části rozhledny se nacházel stylový hostinec. Na vyšší vyhlídkovou plošinu vedlo 145 schodů se spirálovým schodištěm. Za jasného počasí byla krásné výhledy na celé Jeseníky, Rychlebské hory, Orlické hory, ale i Krkonoše a Beskydy.

[Read more...]

Kozákov

Kozákov je se svými 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Od roku 1928 se na vrcholu nachází Riegrova turistická chata a od roku 1993 zde stojí kovová věž, jejíž ochoz ve výšce 24 metrů slouží jako rozhledna.

[Read more...]

Klínovec

Nejvýše položená rozhledna Krušných hor stojí na Klínovci v nadmořské výšce 1244 m. Přestože má v křestním listu uveden letopočet 1884, je její rodokmen mnohem delší, protože je to ve skutečnosti už čtvrtá vyhlídková stavba postavená na vrcholu této hory. Nejprve zde stála jednoduchá dřevěná pyramida zřízená v roce 1817. Později, v letech 1838 až 1868, zaujal její místo vyhlídkový gloriet.

[Read more...]

Klínovec

Nejvýše položená rozhledna Krušných hor stojí na Klínovci v nadmořské výšce 1244 m. Přestože má v křestním listu uveden letopočet 1884, je její rodokmen mnohem delší, protože je to ve skutečnosti už čtvrtá vyhlídková stavba postavená na vrcholu této hory. Nejprve zde stála jednoduchá dřevěná pyramida zřízená v roce 1817. Později, v letech 1838 až 1868, zaujal její místo vyhlídkový gloriet. Navštěvovali jej především hosté z Karlových Varů, pro něž byl výlet kočárem na nejvyšší horu Rudohoří vítaným zpestřením lázeňského pobytu.

[Read more...]