Kynžvart

Nad městem Lázně Kynžvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky strážní věže s hladomornou. Kynžvartský hrad byl původně královského založení. Byl vybudován za přemyslovského krále Václava I. před polovinou 13. století k ochraně soutěsky, střežící obchodní a vojenské stezky na hranicích mezi západními Čechami a Chebskem. Na Mýtné louce proti padacímu mostu první hradní brány bývala stará celnice. Před rokem 1287 se hrad dostal do držení chebského ministeriálního rodu Hertenberků. Kynžvartská větev této starobylé rodiny přijala od té doby jméno „de Kunigeswart“ a ve štítu měla šraňk – závoru k zavírání silnice.

[Read more...]

Nové Zámky v Nesovicích

Nové Zámky, obec s dávnou, ale ne příliš známou historií, se nachází nedaleko Bučovic v okrese Vyškov. Asi nejpozoruhodnější je místní kulturní památka (nedostavěná, ale velice působivá), kterou je renesanční zámek, pocházející z let 1567-1571.  [Read more...]

Milotice

Zámek Milotice je jedním z nejkrásnějších barokních zámků u nás. Nachází se na Hodonínsku v Jihomoravském kraji.  Na zahradě se mimo jiné nachází dva zámecké altánky a patří k ní i bažantnice. Reprezentativní místnost v 1. patře zámku je vyzdobena dekorovaným štukem. Stěny sálu předků pokrývají výpravné fresky z antické mytologie i nedávné minulosti. Zámeckou kapli zdobí nástropní malba z poloviny 18. století. Zajímavá je také knihovna s dobovými tisky ze 17. a 18. století. Prohlídku zámku si návštěvníci mohou zpestřit i pobytem v místní vinotéce nebo návštěvou výstavy barokního sochařství. 
[Read more...]

Jemniště

Jeden z našich nejhezčích zámků, nacházejících se v oblasti Středočeské pahorkatiny. Zámek byl vystavěn v barokním stylu, a to v letech 1724-52. K zámku náleží kaple, v níž se nacházejí soudobé malby V.V. Reinera a A. Schefflera, v sále pak už jen malby autora, zmiňovaného druhého v pořadí, které vznikly v roce 1754. Reprezentační prostory tohoto krásného zámku se často využívají k různým společenským akcím.

[Read more...]

Raduň

Malý zámeček Raduň s novogotickým štítem stojí nad rybníkem v anglickém parku nedaleko slezského města Opavy na severní Moravě. 
Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek. Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován; projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. V období 1832-1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu, kteří postupně přistavěli úřednický dům, oranžérii, ovčín a patrovou hradební zeď. 
Máte zde možnost prohlédnout si pohodlné bydlení, zařízené převážně v minulém století. [Read more...]

Sychrov

První zmínky o zámku spadají do 15. století. Na místě, kde zámek stojí, je připomínána tvrz, která byla v majetku české královské komory. V 16. století na tomto místě byl vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690 – 1693 nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina Lamottů z Frintroppu.

[Read more...]

Třeboň

Honosný renesanční zámek je neodmyslitelnou součástí Třeboně. Stojí v jihozápadní části historického jádra města. 
Původně zde býval panský dvůr, po něm tvrz a ve druhé polovině 14. století kamenný hrádek. Ten se postupem času rozrostl na hrad, který však v 16. století podlehl požáru. Rožmberkové, jež tehdy město i s hradem vlastnili, zahájili přestavbu hradu na renesanční zámek. Po nich převzali panství Schwarzenbergové, kteří přeměnu hradu v zámecké sídlo dokončili. 

[Read more...]

Veltrusy

Zámek Veltrusy patří k nejvýznamnějším vrcholně barokním stavbám v Čechách. Nachází se severně od Prahy, v blízkosti Kralup nad Vltavou. Objekt je obklopen velmi rozlehlým parkem, ve kterém jsou rozmístěny drobné romantické stavby. Pro milovníky zvířat se nabízí nevídaná podívaná na skupinu daňků, žijících v oboře v parku. [Read more...]

Rožmberk

Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců,  předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Rožmberků. Jedná se o komplex původně dvou rožmberských hradů tvz. Dolní hrad a Horní hrad, z něhož se zachovala pouze kamenná hláska zvaná Jakobínka. Horní část byla později upravena na letní šlechtické sídlo. [Read more...]

Telč

Zámek Telč stojí u náměstí v centru města Telče, které je městskou památkovou rezervací a patří do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zámek byl původně založen jako gotický hrad ve druhé polovině 14. století. Jeho jádro tvořily palác a kaple, budované kolem dnešního tzv. Malého dvorku do tvaru písmene L. Hrad měl především obranný charakter. Byl opevněn hradbami a příkopem i proti městu. Ve druhé polovině 16. století sídlil na telčském hradě Zachariáš z Hradce, který jej dal přestavět a rozšířit do zámecké podoby. Byla přistavěna kaple Všech Svatých, kolem zámku byl vybudován rozlehlý park. Vzniklo tak rozsáhlé reprezentativní renesanční sídlo. Z tohoto období pochází také vzácná sgrafitová výzdoba některých místností.  [Read more...]