Kleť

Tato kamenná novogotická věž se honosí titulem nejstarší rozhledny u nás (1825). Původně sloužila též jakož to triangulační věž a hvězdárna. Projekt zpracoval ing. Jan Salaba. V roce 1961 si lenoši postavili více než kilometr a půl dlouhou lanovku, která překonává převýšení téměř 350 metrů.
Rozhledna s restaurací leží na více než tisíc metrů vysoké hoře (na nejvyšším vrcholku Blanenského lesa). Je dostupná pohodlně lanovkou či autem, nebo poctivě pěšky (zajímavý je výstup přímo pod lanovkou). Ideální výlet je to pro vodáky co kotví na tábořišti na Dívčáku.

[Read more...]

Jarník u Písku

V kopcovité krajině Píseckých hor asi 3 km východně od Písku se vypíná do výšky 609 m vrch Jarník. 
Z výhledového místa na vrcholku je pěkný panoramatický výhled na Písek směrem na západ i do krajiny Vltavotýnska směrem na jihovýchod. 
Na jihovýchodním svahu je opuštěná zlatorudná jáma s pozůstatky štoly z období těžby zlata na Písecku. Jihozápadní strana je přitažlivá opuštěným vápencovým lomem, kde je možné si prohlédnout přírodní skalní most.  [Read more...]

Hýlačka

Rozhledna Svobody, dnes zvaná Hýlačka podle vrcholu, jehož výška je 525 m, byla postavena nad osadou Větrovy podle projektu prof. dr. Theodora Petříka. Rozhledna ve tvaru husitské hlásky se stala častým cílem turistů, neboť nabízí zajímavé pohledy do širokého okolí.

[Read more...]

Nová Bystřice

První zmínka o Nové Bystřici pochází z roku 1175 (což z ní činí nejstarší sídlo v okrese Jindřichův Hradec), kdy je zmiňována osada Vistritz jako součást raabského hrabství v Dolních Rakousech. Oblast byla na žádost raabských hrabat kolonizována Johanity. Po vymření hrabat z Raabsu patřila oblast rodu Zöbingů, kteří pravděpodobně ve Vistritzu nechali postavit největší rotundu ve střední Evropě[2]. Zöbingové také založili hrad Landštejn, s nímž jsou dějiny Nové Bystřice spjaty.

[Read more...]

Běleč

Místní název BĚLEČ se vyskytuje nejčastěji tam, kde se dříve nacházely pusté a hluboké lesy. Historikové se shodují v tom, že vykácením takového lesa vzniklo místo světlé, tedy bílé a odtud název Běleč. V celých Čechách je asi šest obcí, které nesou toto jméno – například Běleč u Litně nedaleko Berouna, Běleč v jižních Čechách a také naše Běleč na Křivoklátsku.

[Read more...]

Netolice

Město Netolice leží ve zvlněné krajině obklopené rybníky, v šumavském podhůří v nadmořské výšce 427 m, zhruba na poloviční cestě z metropole jižních Čech, Českých Budějovic, do Prachatic.
O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících ještě z doby bronzové. Slované se na Netolicku usadili zřejmě již v 8. století, kmen obyvatel Netolici je uváděn mezi vůbec prvními na území Čech.

[Read more...]

Veselí nad Lužnicí

Město Veselí nad Lužnicí leží ve středu jižních Čech, na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Vzniklo spojením dvou měst – Veselí a Mezimostí.
K nejvýznamnějším architektonickým památkám patří renesanční domy na náměstí. Radnice z roku 1579, částečně barokně upravená před rokem 1763, a muzeum „Weisův dům“ s psaníčkovými sgrafity jsou dominantou severní strany náměstí T. G. Masaryka. Za pozornost jistě stojí i dům č. 22 na západní straně náměstí se třemi renesančními štíty. Veselský kostel má gotický původ, upraven byl v renesanci. Nese jméno Povýšení sv. Kříže a nadmořská výška kopečku, na kterém je postaven, je 429 m n. m. Významnou památkou je i secesní sokolovna z roku 1905, která je nyní v rekonstrukci.

[Read more...]

Písek

Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV. V první polovině 15. století hrálo důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem škol a studentů i Mekkou houslistů. Písek je branou do jižních Čech. Doufám, že svou vlídností a přívětivostí otevře i bránu do Vašeho srdce. [Read more...]

Volary

Objekt se nachází na Šumavě v klidné části města Volar, na Starém městě. Je nový, roubený, Alpského typu. Ve Volarech bydlívali Tyroláci a to před odsunem 1946. Těch památných objektů tohoto typu je tu více.

Více na webu: http://www.mestovolary.cz/

[Read more...]

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídel na jihu Čech. Město je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Počátky Týna nad Vltavou se datují již do první poloviny XI. století, kdy bylo území v majetku pražského biskupství. Bylo zde vybudováno opevněné sídlo biskupského správce a v jeho blízkosti se rozrostla osada. Na místě původního správního sídla byl v první polovině XIII. století založen hrad. Hrad zanikl koncem XVII. století, dnes můžeme na jeho místě spatřit renesanční kamenný most, hradní příkop a pozůstatky valů.

[Read more...]