Nová Bystřice

První zmínka o Nové Bystřici pochází z roku 1175 (což z ní činí nejstarší sídlo v okrese Jindřichův Hradec), kdy je zmiňována osada Vistritz jako součást raabského hrabství v Dolních Rakousech. Oblast byla na žádost raabských hrabat kolonizována Johanity. Po vymření hrabat z Raabsu patřila oblast rodu Zöbingů, kteří pravděpodobně ve Vistritzu nechali postavit největší rotundu ve střední Evropě[2]. Zöbingové také založili hrad Landštejn, s nímž jsou dějiny Nové Bystřice spjaty.

[Read more...]

Běleč

Místní název BĚLEČ se vyskytuje nejčastěji tam, kde se dříve nacházely pusté a hluboké lesy. Historikové se shodují v tom, že vykácením takového lesa vzniklo místo světlé, tedy bílé a odtud název Běleč. V celých Čechách je asi šest obcí, které nesou toto jméno – například Běleč u Litně nedaleko Berouna, Běleč v jižních Čechách a také naše Běleč na Křivoklátsku.

[Read more...]

Netolice

Město Netolice leží ve zvlněné krajině obklopené rybníky, v šumavském podhůří v nadmořské výšce 427 m, zhruba na poloviční cestě z metropole jižních Čech, Českých Budějovic, do Prachatic.
O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících ještě z doby bronzové. Slované se na Netolicku usadili zřejmě již v 8. století, kmen obyvatel Netolici je uváděn mezi vůbec prvními na území Čech.

[Read more...]

Veselí nad Lužnicí

Město Veselí nad Lužnicí leží ve středu jižních Čech, na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Vzniklo spojením dvou měst – Veselí a Mezimostí.
K nejvýznamnějším architektonickým památkám patří renesanční domy na náměstí. Radnice z roku 1579, částečně barokně upravená před rokem 1763, a muzeum „Weisův dům“ s psaníčkovými sgrafity jsou dominantou severní strany náměstí T. G. Masaryka. Za pozornost jistě stojí i dům č. 22 na západní straně náměstí se třemi renesančními štíty. Veselský kostel má gotický původ, upraven byl v renesanci. Nese jméno Povýšení sv. Kříže a nadmořská výška kopečku, na kterém je postaven, je 429 m n. m. Významnou památkou je i secesní sokolovna z roku 1905, která je nyní v rekonstrukci.

[Read more...]

Písek

Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV. V první polovině 15. století hrálo důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem škol a studentů i Mekkou houslistů. Písek je branou do jižních Čech. Doufám, že svou vlídností a přívětivostí otevře i bránu do Vašeho srdce. [Read more...]

Volary

Objekt se nachází na Šumavě v klidné části města Volar, na Starém městě. Je nový, roubený, Alpského typu. Ve Volarech bydlívali Tyroláci a to před odsunem 1946. Těch památných objektů tohoto typu je tu více.

Více na webu: http://www.mestovolary.cz/

[Read more...]

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídel na jihu Čech. Město je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Počátky Týna nad Vltavou se datují již do první poloviny XI. století, kdy bylo území v majetku pražského biskupství. Bylo zde vybudováno opevněné sídlo biskupského správce a v jeho blízkosti se rozrostla osada. Na místě původního správního sídla byl v první polovině XIII. století založen hrad. Hrad zanikl koncem XVII. století, dnes můžeme na jeho místě spatřit renesanční kamenný most, hradní příkop a pozůstatky valů.

[Read more...]

Slavonice

Slavonice jsou starobylé město v blízkosti státní hranice s Rakouskem. V jeho historickém jádru je dochován v Evropě ojedinělý urbanistický městský renesanční celek, který byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. 
Město leží v nejjižnějším a nejvýchodnějším cípu okresu Jindřichův Hradec v nadmořské výšce 512 m asi 12 km jihozápadně od Dačic. Ve městě je silniční hraniční přechod do Rakouska. 

[Read more...]

Tábor

Město Tábor je jedním z nejznámějších a nejkrásnějších jihočeských měst. Okresní město je důležitým kulturním, administrativním, dopravním, obchodním a turistickým centrem oblasti. V jeho historickém jádru města byla vyhlášena Městská památková rezervace. Po Českých Budějovicích je Tábor druhým největším jihočeským městem. Leží na řece Lužnici ve výšce 437 m nad mořem. 

[Read more...]

Český Krumlov

Původně osada, v letech 1302-1602 za vlády pánů z Rožmberka se stalo z Českého Krumlova výstavné město. Vystavěno bylo velké množství budov v renesančním slohu. Přes tři sta jich tvoří proslulý středověký urbanistický celek, zaslouženě zařazen do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Dominantou města je rozsáhlý zámek. Velmi zajímavý je i most, který spojuje zámecké divadlo s Horním hradem. Most má sedm pater, čtyři patra oblouků překlenují příkop. Most dosahuje výšky 39 metrů a v Čechách nemá obdobu. Výjimečné je i otáčivé hlediště přírodního divadla z roku 1958.

[Read more...]