Františkánský klášter v Bechyni

Jednu z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek Bechyně najdeme nedaleko náměstí, na skále nad řekou Lužnicí. Původní stavba, patrně z konce 13. století, zanikla během husitského dobývání Bechyně roku 1422. Na konci 15. století byl klášter v duchu pozdní gotiky znovu vystavěn. Obsahujenejvětší soubor sklípkových kleneb u nás. Za husitských válek byl klášter zničen a k jeho obnovení došlo až v roce 1491. Budova je trojkřídlá, s ambitem okolo čtvercového dvora. Již v roce 1785 byl vybudován v klášteře vodovod a od roku 1791 sloužila dětem škola v klášterním dvoře.

[Read more...]

Stádlecký řetěžový most

Původně byl most postaven přes Vltavu v Podolsku na silnici z Tábora do Písku v letech 1847 – 1848 českobudějovickým stavitelem Josefem Lannou. Před stavbou Orlické přehrady na počátku šedesátých let byl most památkově rozebrán a přenesen k obci Stádlec, aby nedošlo k jeho potopení. Zde byl v květnu roku 1975 znovu vybudován na silnici přes řeku Lužnici.

[Read more...]

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

Vznik se datuje k roku 1057. Když kolem r. 1057 založil kníže Spytihněv II. Kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl to zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm hovoří jako o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století goticky přestavěn, byl v letech 1662-64 zbořen. Bezprostředně poté byla ve stylu raného baroka vystavěna v letech 1664-68 dnešní katedrála stavitelem italského původu. Stavby se zúčastnil též Domenico Orsi a pravděpodobně i Giulio Broggio.

[Read more...]

Bechyňský most Duha

Bechyňský most Duha (Bechyňská duha), řídce též Duhový most, původně nazýván Jubilejní most, je unikátní železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz, vede po něm silnice číslo a železniční elektrická dráha. Po dobu průjezdu vlaku je zastavena silniční doprava směrem od Týna nad Vltavou do Bechyně přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závory, jako by šlo o železniční přejezd, opačný směr silniční dopravy není průjezdem vlaku dotčen.
Roku 2014 byl most prohlášen národní kulturní památkou.

[Read more...]

Schwarzenberská hrobka

Hrobka se nachází nedaleko Třeboně, asi 1 km od třeboňského zámku v anglickém parku při jihovýchodní straně rybníka Svět. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou. Od roku 1784 byli příslušníci schwarzenberského rodu pohřbíváni v nedalekém hřbitovním kostelíku sv.Jiljí. Ten však ve druhé polovině 19.století byl již zaplněn a nevyhovoval přísným hygienickým předpisům. [Read more...]

Vedrovice – Větrné kolo

Větrné kolo prožilo údobí, kdy bylo nepostradatelné, ale i nepotřebné, a proto odstranitelné. Tyto snahy byly naštěstí zastaveny v roce 1982, kdy TECHNICKÉ MUZEUM v Brně nabídlo metodickou pomoc při navrhování způsobu konzervace a přípravných oprav větrného kola. [Read more...]

Pivovar Kolštejn

Minipivovar Kolštejn se nachází v centru obce Branná - na nejmalebnějším náměstíčku v Jeseníkách. Obec je situována v centru turisticky hojně navštěvované oblasti Jeseníků. Minipivovar Kolštejn je součástí komplexu Relax centra Kolštejn - konkrétně je umístěn v zázemí Restaurace Kolštejn. Výstavba minipivovaru započala již v roce 2012, otevření se dočkal roku 2013.

[Read more...]

Bible kralická

Bible – nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Bible obsahuje celkem 66 knih, z toho 39 tvoří Starý zákona a 27 Nový zákon.
Bible kralická představuje v plném slova smyslu vrchol české reformace. Je výslednicí mnoholetých zápasů několika generací o upevnění a jednotlivost reformačního světového názoru a jeho jednoznačnou formulaci. Byla přeložená převážně z řečtiny a hebrejštiny, vytištěná v Kralicích n. Osl. v českobratrské tiskárně, v letech 1579 – 1594  rozdělaná do šesti dílů a jako dvě jednodílné 1596 a 1613.

[Read more...]

Křížová cesta v Rudě

S budováním Křížové cesty, bylo započato roku 1760. Křížová cesta je pozoruhodná čtrnácti zastaveními, reprezentovanými uměleckými plastikami obsahujícími reliéfy pašijových scén zakončené na vrcholu sousoším Malé Kalvárie. Jde o pískovcové sochy završené do tvaru srdce, v němž jsou velmi detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Unikátní památka barokního sochařství byla roku 1963 prohlášena státní kulturní památkou. [Read more...]