Králíky

V období vrcholné kolonizace na konci 13. století dochází patrně k pokusům osídlování králické oblasti. Až druhá polovina 16. století je obdobím výrazného rozvoje oblasti. V té době kupuje Králíky Zdeněk z Valdštejna a za jeho působení se rozvíjejí cechy, město dostává různá privilegia. Králicko se také stává strategickým místem – město dvakrát navštívil císař Josef II., aby posoudil možnosti obrany proti Prusům. (Podobná situace nastává i před druhou světovou válkou, kdy se na hranicích buduje soustava obranného opevnění.)
V polovině 19. století se Králíky stávají významným městem s nebývalým rozvojem. Podrobněji se vše dozvíte v Městském muzeu.

[Read more...]

Pardubice

Pardubice (německy Pardubitz) jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace.  První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, k roku 1340 jsou už připomínány jako město. Největší rozkvět prodělaly za pánů z Pernštejna. Na konci 16. století a v 17. století nastal úpadek. Nový rozvoj města přišel od poloviny 19. století s připojením města na železnici. Vznikla zde řada průmyslových podniků jako lihovar, cukrovar, továrna na mlýnské stroje, Fantova rafinérie minerálních olejů a další. Po druhé světové válce došlo k masivní výstavbě nových čtvrtí především na okraji města a počet obyvatel se rychle zdvojnásobil. [Read more...]

Oheb

Hrad Oheb stával na skalnatém ostrohu nad dnešní Sečskou vodní nádrži. Návrší, na němž později vznikl hrad a na jehož úpatí vytváří řeka Chrudimka mohutný oblouk (Oheb), se poprvé pod názvem Oheb připomíná v r. 1315 jako majetek vilémovského kláštera. Opat tohoto kláštera jej tehdy dal do zástavy majitelům nedalekého Vildštejna Hrabišovi z Paběnic a jeho manželce pod podmínkou, že Hrabiše nepostaví na Ohebu hrad nebo tvrz. V opačném případě mělo být návrší hned klášteru vráceno. Klášter se zřejmě obával, že z Ohebu by mohl být ohrožován jeho majetek na horní Chrudimce a že by současně ztratil možnost strategicky ovládat i protilehlý Vildštejn. Po Hrabišově smrti v r. 1348 vrátili jeho synové návrší Oheb vilémovskému klášteru. [Read more...]

Litice

Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem. Podhůří povodí obou Orlic osídlili členové rodu Drslaviců, kteří zakládali osady v jihozápadních Čechách a vybudovali nejstarší hrady na Plzeňsku – Litice a Potštejn. Jména svých původních rodových sídel přenesli i do své nové državy, kdy vybudovali opěrnou síť nových hradů, z nichž vedle Chocně a  Kostelce to byl mocný hrad Potštejn v sousedství našeho hradu Litic. O Liticích máme první písemnou zprávu až z roku 1316.

[Read more...]

Slatiňany

Zámek Slatiňany byl znám jako tvrz již před 600 lety. Po mnoha přestavbách doznal současné podoby na přelomu tohoto století. Na sklonku čtyřicátých let zde bylo vybudováno „muzeum koní“, které se dělí na vědeckou a uměleckou část. Zámek je přístupný veřejnosti v obvyklých časech pro památky České republiky. Zámecký park o rozloze 14 hektarů, je velmi dobře udržovaný. Zde se nachází socha, která byla jedním z Kafkových návrhů na koně, na kterém sedí Jan Žižka z Trocnova na pražském Vítkově. Uvnitř zámku však najdete daleko více zajímavostí. V zámecké knihovně se konají koncerty vážné hudby a další zajímavé akce. [Read more...]

Pardubice

Pardubický zámek stojí na místě původního panského sídla, které vzniklo nejspíše na sklonku 13. století. V následujícím století se změnilo na vodní hrad. V době, kdy panství patřilo Vilému z Pernštejna (+1521) došlo k pozdně přestavbě a přístavbě východního křídla. Vilémovi synové pokračovali v dostavbách a úpravách, ale již v raně renesančním stylu. Mezi lety 1574-1579 vybudoval architekt Ulrico Aostalli rozměrný reprezentační sál ve druhém patře severního křídla, ozdobil zámeckou fasádu sgrafitem a vystavěl renesanční štíty. Přestože byl zámecký areál budován jako pevnost počátkem 16. století, jeho obranné kvality se osvědčily i v průběhu třicetileté války, kdy byl několikrát marně dobýván.Pardubický zámek je vzácným dokladem přechodu mezi hradem a zámkem.

[Read more...]

Letohrad

Raně barokní zámek je již dlouho dominantou města. Sídlí v něm hotel, restaurace, soukromé gymnázium, Městská knihovna a Základní umělecká škola. V expozici zámku naleznete oponu od Jana Umlaufa, paroží a obrazy s loveckými motivy. V polovině 16. století byla na místě dnešního východní křídla zámku postavena tvrz. V 2. polovině 17. století byla tvrz přestavěna a rozšířena na raně barokní zámek. Zámek byl ještě několikrát rozšířen a přestavěn. Poslední rekonstrukce na zámku proběhla v roce 2000, kdy se podařilo otevřít první expozice zámku. Je naplánováno rozšíření zámecké expozice. [Read more...]

Moravská Třebová

Svou architekturou patří moravskotřebovský zámek k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě.
Spletitá historie vlastníků panství počala kolem poloviny 13. století. Význačným mužem v dějinách celého města i stavby byl Ladislav Černohorský z Boskovic, který v duchu rané renesance konce 15. století započal přestavbu původního hradu na zámek. Z tohoto období pochází i pískovcový portál průjezdu do nádvoří, který patří mezi nejstarší památky své doby severně od Alp. Dnes je zazděn do nově vzniklé jižní brány zámeckého nádvoří.

[Read more...]

Nové Hrady

V okrese Chrudim, asi 10 kilometrů jižně od Vysokého Mýta, se nachází městečko Nové Hrady. Kdysi nad ním stával gotický hrad, ze kterého však zůstaly jen málo zřetelné zbytky. Důstojným nástupcem hradu se stal rokokový zámek, někdy označovaný jako „Malý Schönbrun“. Vídeňská rezidence habsburských císařů je sice mnohem větší, ale průčelí obou zámků mají řadu podobných prvků a Nové Hrady vznikly jen o několik let později než slavný zámek císařovny Marie Terezie.

[Read more...]

Nasavrky

Jednou z dominant Nasavrk je zámek, který stojí na místě bývalé tvrze. Ta byla vybudována v 10. – 11. stol. jako strážiště pro celníky, kteří udržovali bezpečnost na zemských stezkách. Dodnes se z původní tvrze dochovala část zdiva, která byla přístupná chodbou pod zámkem.Kolem roku 1600 nechal Václav Záruba z Hustířan zbourat nevyhovující tvrz a na jejím místě vystavěl nový moderní dvoupatrový zámek se dvěma věžičkami, zdobený psaníčkovými sgrafity. [Read more...]