Ivančice

Příhodná poloha v teplé kotlině jižní Moravy na soutoku tří řek – Jihlavy, Oslavy a Rokytné – a na důležité křižovatce historických obchodních cest vysvětluje dávné osídlení místa. Dokládají to nálezy z doby kamenné a bronzové.

[Read more...]

Kyjov

I když první písemná zpráva o Kyjově pochází z r. 1126, území, kde se město v současné době rozkládá, bylo osídleno již v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové i železné, z období římského i z doby stěhování národů, doloženo je i osídlení slovanské.

[Read more...]

Strážnice

Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z počátku 14. stol., množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého státu v době vlády Přemysla Otakara II v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

[Read more...]

Královo Pole – Kartuziánský klášter

Území , kde se dnes rozprostírá Královo Pole bylo jak dokládají naleziště obývané již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Sídliště zde bylo i v době železné v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadili germánské kmeny. Na přelomu 8. a 9. století, ve střední době hradištní zde založili osadu Slované, která přežila zánik Velkomoravské říše minimálně do 11.století.

[Read more...]

Hodonín

Hodonín je okresním městem, které vzniklo z podhradí břetislavského pohraničního hradu na ostrově řeky Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1073. Městem je Hodonín od roku 1228. Základ průmyslu byl položen v roce 1787 přeměnou zámku na tabákovou továrnu, která existuje dodnes. [Read more...]

Znojmo

Město se nachází v místech, kde řeka Dyje opouští zalesněné údolí a pokračuje rovinatým krajem dále ve své cestě. Právě zde můžete navštívit starobylé město a vinařské centrum. Nejcennější památkou Znojma je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny v areálu přemyslovského hradu. Nelze opomenout ani chrám sv. Mikuláše, který byl pravděpodobně založen kolem roku 1100. Městu dominuje gotická radniční věž, jejíž dolní ochoz vám poskytne místo pro shlédnutí okolního kraje z výšky 79,5 metrů. Pokud budete mít štěstí a bude dobré počasí a viditelnost, můžete vidět i vrcholky Alp. Velmi vyhledávaným místem je také znojemské podzemí, jehož délka dosahuje 26 km. [Read more...]

Nové Zámky v Nesovicích

Nové Zámky, obec s dávnou, ale ne příliš známou historií, se nachází nedaleko Bučovic v okrese Vyškov. Asi nejpozoruhodnější je místní kulturní památka (nedostavěná, ale velice působivá), kterou je renesanční zámek, pocházející z let 1567-1571.  [Read more...]

Milotice

Zámek Milotice je jedním z nejkrásnějších barokních zámků u nás. Nachází se na Hodonínsku v Jihomoravském kraji.  Na zahradě se mimo jiné nachází dva zámecké altánky a patří k ní i bažantnice. Reprezentativní místnost v 1. patře zámku je vyzdobena dekorovaným štukem. Stěny sálu předků pokrývají výpravné fresky z antické mytologie i nedávné minulosti. Zámeckou kapli zdobí nástropní malba z poloviny 18. století. Zajímavá je také knihovna s dobovými tisky ze 17. a 18. století. Prohlídku zámku si návštěvníci mohou zpestřit i pobytem v místní vinotéce nebo návštěvou výstavy barokního sochařství. 
[Read more...]

Nový Hrad u Blanska

Ačkoli je Nový hrad stavbou opravdu historicky mladou, ostraha důležité cesty z Brna blanenským údolím má velmi dlouhou tradici. První historické zmínky o Starém hradu, jehož pozůstatky se nacházejí nedaleko Nového hradu, pocházejí už z roku 1381. 
Poté, co byl Starý hrad v roce 1470 zničen vojskem Matyáše Korvína, se bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic rozhodli, že jej nebudou obnovovat, ale vybudují novou pevnůstku na opačném konci ostrohu.

[Read more...]