Burianova rozhledna

Rozhledna stojí na vrchu Milenka (619 m.n.m.), na samém okraji Českomoravské vrchoviny u obce Rudka, v okrese Blansko. Obec Rudka se proslavila zejména díky umělci Stanislavu Rolínkovi, který zde vytvořil umělou jeskyni s plastikami blanických rytířů. Jeho hlavním výtvorem byla ovšem socha T.G.Masaryka, vytesaná do výšky 10 m z jednoho kusu pískovce. Rolínkova umělecká činnost probíhala ve 20. let 20. století a do tohoto období spadá i aktivita tehdejšího starosty blízkého Kunštátu Františka Buriana. Ten chtěl využít velké oblíbenosti místa a zasadil se o vznik výletního areálu, jehož největší atrakcí měla být rozhledna.

[Read more...]

Čebínka

Čebínka je kovová vež, která se nachází na lesní cestě nedaleko obce Čebín. Tato telekomunikační věž vás překvapí 161 schody (s desíti malými odpočívadly), které se točí ve směru hodinových ručiček. Ty vás zavedou na vyhlídkovou plošinu ve výšce 30 metrů. [Read more...]

Ivančice

Příhodná poloha v teplé kotlině jižní Moravy na soutoku tří řek – Jihlavy, Oslavy a Rokytné – a na důležité křižovatce historických obchodních cest vysvětluje dávné osídlení místa. Dokládají to nálezy z doby kamenné a bronzové.

[Read more...]

Kyjov

I když první písemná zpráva o Kyjově pochází z r. 1126, území, kde se město v současné době rozkládá, bylo osídleno již v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové i železné, z období římského i z doby stěhování národů, doloženo je i osídlení slovanské.

[Read more...]

Strážnice

Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z počátku 14. stol., množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého státu v době vlády Přemysla Otakara II v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

[Read more...]

Královo Pole – Kartuziánský klášter

Území , kde se dnes rozprostírá Královo Pole bylo jak dokládají naleziště obývané již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Sídliště zde bylo i v době železné v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadili germánské kmeny. Na přelomu 8. a 9. století, ve střední době hradištní zde založili osadu Slované, která přežila zánik Velkomoravské říše minimálně do 11.století.

[Read more...]

Hodonín

Hodonín je okresním městem, které vzniklo z podhradí břetislavského pohraničního hradu na ostrově řeky Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1073. Městem je Hodonín od roku 1228. Základ průmyslu byl položen v roce 1787 přeměnou zámku na tabákovou továrnu, která existuje dodnes. [Read more...]

Znojmo

Město se nachází v místech, kde řeka Dyje opouští zalesněné údolí a pokračuje rovinatým krajem dále ve své cestě. Právě zde můžete navštívit starobylé město a vinařské centrum. Nejcennější památkou Znojma je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny v areálu přemyslovského hradu. Nelze opomenout ani chrám sv. Mikuláše, který byl pravděpodobně založen kolem roku 1100. Městu dominuje gotická radniční věž, jejíž dolní ochoz vám poskytne místo pro shlédnutí okolního kraje z výšky 79,5 metrů. Pokud budete mít štěstí a bude dobré počasí a viditelnost, můžete vidět i vrcholky Alp. Velmi vyhledávaným místem je také znojemské podzemí, jehož délka dosahuje 26 km. [Read more...]