Příbram

Příbram (německy Przibram či Pribram, v období protektorátu Pibrans) je okresní město ve Středočeském kraji, 54 km jihozápadně od Prahy v oblasti pod Brdy na říčce Litavce. Příbram byla proslulá jako historické hornické město, což nyní připomíná Hornické muzeum Příbram, jedno z největších hornických muzeí v České republice spravující rozsáhlý skanzen. Nyní, po útlumu těžby, je známá hlavně díky poutnímu místu Svaté Hoře, kde je barokní klášterní komplex. Ten se nachází na kopci přímo nad centrem města, s ním je spojený krytým schodištěm.

[Read more...]

Kladno

První bezpečná písemná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves vlastnil rod Kladenských z Kladna, který roku 1543 vymřel „po meči“ a Kladno vlastnicky převzal rytířský rod Žďárských ze Žďáru. Za jejich vlády se dočkalo roku 1561 povýšení na městečko i právo používat vlastního znaku – modrého štítu s polovinou stříbrné orlice a rysem v přirozené barvě. Kladenské panství zakoupila roku 1701 od potomků Žďárských ze Žďáru Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská. Ta jej však již roku 1705 odprodala mnišskému řádu benediktinů z Břevnovského kláštera, v jehož držení pak Kladno zůstalo až do roku 1848. Z této doby pochází i nejvýznamnější kladenské barokní památky. [Read more...]

Sedlčany

Osmitisícové Sedlčany se rozkládají na rozhraní středních a jižních Čech, v členité krajině středního Povltaví. Jeho pány v minulosti byli slavní Rožmberkové, Lobkowiczové, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, ale také němečtí vojáci, neboť za 2. sv. války město s mnoha okolními obcemi nechali vystěhovat a používali území jako vojenský výcvikový prostor jednotek SS. Mezi zdejší nejzajímavější památky patří gotický kostel sv. Martina či zámeček Červený Hrádek, který do současné podoby upravil architekt Jan Kotěra.
[Read more...]

Čáslav

Čáslav se rozkládá v okrese Kutná Hora a za husitských válek byla velikou oporou reformního hnutí. Z kulturních či historických památek se zde nachází původně románský kostelík z doby kolem roku 1050, který tvoří sakristii dnešní hlavní čáslavské dominanty, kterou je kostel na náměstí, jehož lodě pocházejí ze 13. století. V podvěžním výklenku byly nalezeny pozůstatky Jana Žižky, které jsou dnes uloženy v barokní radnici. Do dnešní doby se zachovaly dlouhé úseky hradeb i s věží.

[Read more...]

Jemniště

Jeden z našich nejhezčích zámků, nacházejících se v oblasti Středočeské pahorkatiny. Zámek byl vystavěn v barokním stylu, a to v letech 1724-52. K zámku náleží kaple, v níž se nacházejí soudobé malby V.V. Reinera a A. Schefflera, v sále pak už jen malby autora, zmiňovaného druhého v pořadí, které vznikly v roce 1754. Reprezentační prostory tohoto krásného zámku se často využívají k různým společenským akcím.

[Read more...]

Michalovice

Mohutné zříceniny hradu Michalovice stojí na ostrohu na pravém břehu řeky Jizery nad stejnojmennou osadou nedaleko Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. V hradním jádru lichoběžníkového půdorysu, opevněného ze všech stran hradbou, stávala mohutná válcová věž zvaná Putna, jejíž prostory mají v 1. a 2. patře kupolovité klenby a schodiště v síle zdi, vedoucí z 2. do 3. patra, k vyhlídkové plošině, z níž se otevírá kruhový rozhled. Z hospodářských budov na předhradí, které bylo od vlastního hradu oddělené příkopy, zůstaly pouze zdi.  [Read more...]

Jenštejn

Zřícenina hradu s mohutnou válcovou věží stará více jak 600 let. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1341. Patří mezi typické produkty stavební huti Václava IV. a je cenným dokladem české gotické architektury z období druhé poloviny 14. století. [Read more...]

Mladá Boleslav

Pvůvodní hradiště z konce 10.století bylo ve 13. a 14.století přestavěno na kamenný hrad. V 16.století došlo k přestavbě na renesanční zámek a v 18.století na kasárna. Od roku 1972 zde sídlí muzeum, které nabízí stálou expozici Paměť města (Kapitoly z historie Mladé Boleslavi). Další stálé expozice zahrnují výstavy ze sbírek muzea, zaměřené výtvarně, jubilejně a tématicky. V areálu hradu je kavárna a Státní okresní archiv. [Read more...]

Veltrusy

Zámek Veltrusy patří k nejvýznamnějším vrcholně barokním stavbám v Čechách. Nachází se severně od Prahy, v blízkosti Kralup nad Vltavou. Objekt je obklopen velmi rozlehlým parkem, ve kterém jsou rozmístěny drobné romantické stavby. Pro milovníky zvířat se nabízí nevídaná podívaná na skupinu daňků, žijících v oboře v parku. [Read more...]

Průhonice

Zámek s vysokou štíhlou věží tvoří dominantu nejen Průhonicím, ale i širokému okolí. Hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca zadal v roce 1889 – 1894 přestavbu zámku architektovi Jiřímu Stibralovi, který ji provedl v tehdy novém stylu české novorenesance. Hraběti učarovalo členité a malebné údolí Botiče. Postupně se mu podařilo přikoupit další pozemky a zvětšit původní rozlohu parku na 220 ha. Rozšířením ploch rybníků, vybudováním jezů a přepadů vytvořil i zdařilé vodní dílo. Dal vybudovat na 40 km cest. S neobyčejným citem byl prováděn výběr a výsadba rostlin, pečlivě byly vybírány průhledy na zámek, bylo zbudováno rozsáhlé alpinium. Park zároveň představuje významnou sbírku rostlin a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou.

[Read more...]