Karasín

Na návrh Petra Štorka byla v roce 2002 za rekordní tři měsíce postavena tato 30 metrová kamená rozhledna. Stojíme v nadmořské výšce 704 metrů jen asi pět kilometrů severně od Bystřice nad Pernštejnem, nedaleko malé vísky Karasín. O stavbě rozhledny právě v okolí Bystřice se uvažovalo již dlouho, ale k realizaci přistoupil teprve podnikatel Libor Jedlička, který se zde rozhodl postavit lyžařský areál. Na stavbu rozhledny byla použita ojedinělá technologie tzv. „štípaných betonových bloků“. Konstrukce je také zajímavá protáhlým čtvercovým půdorysem. Slavnostní otevření jedné z nejhezčích rozhleden Vysočiny proběhlo 25. května 2002.

[Read more...]

Křemešník

Na Českomoravské vrchovině, asi 9 km od Pelhřimova, se nachází poutní místo Křemešník. Kromě kostela Největší Trojice z 18. století se zde nachází také železná rozhledna. Ta byla postavena v květnu 1993 pro telekomunikační účely. Po opravách točitého schodiště (205 schodů) byla na podzim téhož roku zpřístupněna jako rozhledna. Jméno Pípalka získala na počest hlavního iniciátora stavby Pavla Pípala, předsedy KČT Pelhřimov.

[Read more...]

Moravské Budějovice

Vznik Moravských Budějovic nelze přesně datovat. Vznikly pravděpodobně ve 12., nejpozději v 1. polovině 13. století. Počátky osídlení jsou spojeny s polohou města na vyvýšenině nad brodem přes říčku Rokytku. Moravské Budějovice tak od svého počátku těžily z polohy na tzv. Haberské stezce, spojující Moravu a Čechy. Do dnešních dob si tato trasa udržela svoji důležitost jako spojnice Prahy s Vídní. První písemná zmínka o Budějovicích pochází z roku 1231.

[Read more...]

Pelhřimov

Historie města spadá až do 12. století, kdy jsou první zmínky o původní osadě v místech dnešního pivovaru, děkanské zahrady a kostela sv. Víta. Podle pověsti však město založil v l. 1225 – 1226 pražský biskup Pelegrin (Pelhřimov), který se stavil u místní studánky cestou do Říma. Tomu odpovídá také městský znak s podobou poutníka v bráně mezi dvěma věžemi. Na počátku 13. století po vyplenění původní osady Vítkem z Hluboké došlo k založení nového města na pravidelném půdorysu, který je v centru zachován dodnes. Rozvoj města příznivě ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníka. Ve městě byla také rozvinuta celá řada řemesel, hlavně soukenictví, plátenictví, tkalcovství, barvířství, pernikářství a pivovarnictví. 

[Read more...]

Velká Bíteš

Původní osada byla založena kolem 12. století a první věrohodný písemný údaj svědčící o její existenci je dán letopočtem 1240. Charakter města získala již v průběhu 14. století a toto postavení bylo roku 1408 potvrzeno panem Lackem z Kravař za pomoc Bítešanů markraběti Joštovi při dobývání hradu Náměšti. Z té doby pochází také erb města, na němž je zobrazena polovina českého lva a moravské orlice na zlatomodrém poli. Středověk Bíteš obdařil výsadami, stala se hospodářským a správním střediskem rozsáhlého panství náměšťského. Na mapách byla uváděna jako opevněné město s kostelní tvrzí. Dobové prameny ji řadily do první desítky měst jihozápadní Moravy.

[Read more...]

Třebíč – židovský hřbitov

Počátky města souvisí se založením a postavením benediktinského kláštera, který byl základem pro jeho pozdější přebudování v zámek, který je poznamenán renesancí. Zámek v dnešní době slouží jako muzeum a je hojně navštěvován. Za pozornost zde jistě stojí židovské město, jehož největší chloubou jsou dvě synagogy, k nimž patří hřbitov a další památkou Třebíče je klášterní bazilika svatého Prokopa, který vznikla v letech 1240-1260.

[Read more...]

Kralická tvrz

Zbytky kralické tvrze ze 14. století, nalezené při archeologickém výzkumu. Nejvzácnějším nálezem byly originální písmenka – literky. 
Kralická tiskárna – Historický význam kralické tiskárny, nově zrekonstruovaná expozice s nálezy z archeologického výzkumu z kralické tvrze. Ukázka starých knih z tiskárny, kování z knih, literky, kachle, aj. V expozici je popsána historie kralické tiskárny (Ivančice, Krdlice, Lešno). Výstava J. A. Komenský a soudobá Morava. Kostel sv. Martina ze 14. století s českobratrskými nápisy.

[Read more...]

Kámen u Pacova

Původně gotický hrad Kámen ční na skalnatém útesu nad stejnojmennou obcí 7 km jižně od Pacova ve výšce 570 m nad mořem. 
První zprávy o hradu pocházejí z roku 1316. V roce 1450 za vlády Jiřího z Poděbrad se Kámen stal dějištěm mírových jednání mezi Zelenohorskou jednotou Oldřicha z Rožmberka a královskou stranou. Až do počátku 16. století se na hradě často měnili majitelé. Tehdy jej získali Malovcové, kteří ho ve třetí čtvrti 17. století nechali přestavět do zámecké podoby. V letech 1860 – 1870 byl Kámen tehdejším majitelem Enisem z Atteru upraven ve stylu anglické romantické gotiky do současné podoby. Poslední úpravy byly dokončeny v roce 1916. 

[Read more...]

Lipnice nad Sázavou

Částečně zachovalý hrad, dominující zdejšímu kraji, leží na skalnaté vyvýšenině nad stejnojmenným městečkem. Hrad byl založen v dobách počátku 14. století. Písemně je připomínán po roce 1310, kdy byl v držení Raimunda z Lichtemburka. 
Od roku 1319 vlastnil hrad Jindřich z Lipé a po něm se dostal pod panovnickou správu. Další majitelé, Trčkové z Lípy, se v letech 1436 až 1561 postarali o rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu a také Lipnici rozšířili. 

[Read more...]

Telč

Zámek Telč stojí u náměstí v centru města Telče, které je městskou památkovou rezervací a patří do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zámek byl původně založen jako gotický hrad ve druhé polovině 14. století. Jeho jádro tvořily palác a kaple, budované kolem dnešního tzv. Malého dvorku do tvaru písmene L. Hrad měl především obranný charakter. Byl opevněn hradbami a příkopem i proti městu. Ve druhé polovině 16. století sídlil na telčském hradě Zachariáš z Hradce, který jej dal přestavět a rozšířit do zámecké podoby. Byla přistavěna kaple Všech Svatých, kolem zámku byl vybudován rozlehlý park. Vzniklo tak rozsáhlé reprezentativní renesanční sídlo. Z tohoto období pochází také vzácná sgrafitová výzdoba některých místností.  [Read more...]