Muzeum Mlejn Ostrava

Muzeum Mlejn – muzeum vodních mlýnů v Ostravě.
7. listopadu 2009, při příležitosti 123 let od založení Krupného mlýna Samuely a Wechsberg bylo otevřeno Muzeum Mlejn jako vzpomínka na padlou slávu vodních mlýnů, které v Moravské Ostravě a Přívoze a blízkém okolí mlely mouku přes 600 let.

[Read more...]

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Turistické informační centrum obce Vedrovice je součástí komplexu Muzea a informačního centra Vedrovice.

Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les.
Unikátní naleziště středoevropského neolitu asi 6000 až 4000 let př. n. l. poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou.

[Read more...]

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 18. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. [Read more...]